NASES
Centrálne úradové doručovanie

Centrálne úradné doručovanie

Ilustračný obrázok úradného doručovania - muž a obálky

Centrálne úradné doručovanie (CÚD) vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich na jedno miesto prostredníctvom tzv. modulu elektronického doručovania.

Doručenie dokumentov adresátom potom zabezpečí NASES dvoma možnými spôsobmi:

 

  • ak má adresát aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, dostane úradný dokument do svojej e-schránky,
  • ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, dokument mu bude doručený listinne. 

Kompletné informácie sa nachádzajú na portáli slovensko.sk.