NASES
Central official delivery

Central official delivery

Ilustračný obrázok úradného doručovania - muž a obálky

Centrálne úradné doručovanie (CÚD) vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich na jedno miesto prostredníctvom tzv. modulu elektronického doručovania.

Central official delivery (CÚD) is based on the assumption that public authorities create official documents only in electronic form and deliver them to one place through the so-called electronic delivery module. The delivery of the documents to the addressees will then be ensured by NASES in two possible ways:

 

  • if the addressee has an activated electronic mailbox for delivery, he will receive the official document in his e-mailbox,
    if the addressee's electronic mailbox is not activated, the document will be delivered to him by paper.

Complete information can be found on the portal slovensko.sk.