NASES
Služby

Služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poskytuje viaceré služby, napríklad prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, orgánom verejnej moci, ktoré sú rozpočtovou organizáciou, ponúka službu Centrálne úradne doručovanie (CÚD). Pre inštitúcie a subjekty verejnej správy, ako i pre firmy a dodávateľov poskytuje v rámci národného projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS služby integrácie informačných systémov.