NASES
Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať ponuky prebytočného majetku štátu na prevod správy v rámci ponukového konania, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, ako aj ponuky dočasne prebytočného majetku štátu na prenájom v registri ponúkaného majetku štátu na portáli https://www.ropk.sk/index.

Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.