NASES
Politika

Politika

Certifikáty dôveryhodných služieb SNCA vydané orgánom posudzovania zhody

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (535 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (529 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (529 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (514 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (514 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (521 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (523 kB)

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (504 kB)

Certifikáty dôveryhodných služieb ÚPVS vydané orgánom posudzovania zhody

Certifikačná politika dôveryhodných služieb ÚPVS

NASES sa rozhodla nevyužívať značku dôvery EÚ.

Politika poskytovania dôveryhodných služieb

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (680 kB)

Politika poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (912 kB)

Pravidlá poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

6. 12. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (668 kB)