NASES

Objednávky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.