• Ilustračný obrázok redizajn GOVNET

  Verejné pripomienkovanie úpravy projektu „Redizajn siete GOVNET“

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie upravenú projektovú dokumentáciu v zmysle Usmernenia č. 14/2022 Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 k zmene vyzvania národného projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) pre projekt s názvom „Redizajn siete GOVNET“, aby sa k predmetnej...
 • Memorandum o spolupráci NASES A FIIT STU

  Významná spolupráca. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) Ivan Kotuliak dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Vďaka nemu sa prehĺbi vzájomná kooperácia a otvorí sa priestor pre nové spoločné projekty a spoluprácu na inováciách v štátnom IT sektore. Praktickými aktivitami majú obe inštitúcie záujem podporovať...
 • Stanovisko Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) k výpadku portálu Slovensko.sk

  Výpadok Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk, dňa 19. júla 2022 bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami. K prerušeniu oboch telekomunikačných okruhov došlo po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti SWAN. Dátové centrá boli pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne došlo k...
 • NASES sťahuje datacentrum do nových priestorov

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sťahuje jedno svoje datacentrum do nových priestorov. Oznámila to vicepremiérka Veronika Remišová v utorok na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na Úrade vlády SR aj za účasti generálneho riaditeľa NASES Pavla Karela. Hlavným cieľom sťahovania je najmä zabezpečenie vyšších bezpečnostných a prevádzkových technologických štandardov pre štátne IT systémy. Nový...
 • Modernizácia ÚPVS: online prieskum medzi úradníkmi

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby s cieľom zlepšenia interakcie s verejnou správou plánuje zefektívniť elektronickú komunikáciu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk. Preto by sme v súvislosti s projektom „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy“ (tzv. Modernizácia ÚPVS) aj touto cestou radi oslovili čo najväčší počet zamestnancov úradov a inštitúcií, ktorí by...

NEPREHLIADNITE