• Mandátne certifikáty vydávame už aj „na diaľku“

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) opäť zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb. Najnovšie spúšťa vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu) svojich rozhodnutí. Riešenie „na diaľku“ umožní klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu. Pri vydávaní certifikátu bolo doteraz nevyhnutné,...
 • Zmena adresy detašovaného pracoviska

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zmenila adresu svojho detašovaného pracoviska. Urobila tak v mene užšej spolupráce s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pod ktorú patrí ako jej príspevková organizácia. Novou adresou, kde pracovníci NASES sídlia, je budova Tower 115, ulica Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Na rovnakú adresu sa v nedávnej dobe...
 • Ilustračný obrázok k projektu Nový internet pre školy. Chlapec s notebookom v popredí a v pozadí učiteľka a žiaci.

  Stanovisko NASES k projektu Nový školský internet

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) odmieta v plnom rozsahu zavádzajúce informácie a tvrdenia, ktoré boli v ostatných dňoch medializované a prezentované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nezakladajú sa na pravde. NASES svoje stanovisko odôvodňuje nižšie uvedenými skutočnosťami. V máji 2022 NASES na žiadosť MŠVVaŠ SR písomne nominovala...
 • Dlhodobý prenájom optických liniek na prepojenie dátových centier

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) úspešne buduje novú generáciu nadrezortnej informačnej siete Govnet, ktorá odzrkadľuje zvyšujúce sa potreby štátu. Nové riešenie eliminuje doterajší vendor lock-in a otvára priestor pre otvorenú súťaž medzi poskytovateľmi optických vlákien. V rámci projektu „Redizajn siete Govnet“ NASES realizovala súťaž o dodávateľa prepojenia centrálnych dátových centier a centrálneho prístupového uzla v peeringovom...
 • Zefektívňujeme vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením novej možnosti podania žiadosti sa približujeme viac k občanom. Vydávanie mandátnych...

NEPREHLIADNITE