• Ilustračný obrázok k projektu Nový internet pre školy. Chlapec s notebookom v popredí a v pozadí učiteľka a žiaci.

  Stanovisko NASES k projektu Nový školský internet

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) odmieta v plnom rozsahu zavádzajúce informácie a tvrdenia, ktoré boli v ostatných dňoch medializované a prezentované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nezakladajú sa na pravde. NASES svoje stanovisko odôvodňuje nižšie uvedenými skutočnosťami. V máji 2022 NASES na žiadosť MŠVVaŠ SR písomne nominovala...
 • Dlhodobý prenájom optických liniek na prepojenie dátových centier

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) úspešne buduje novú generáciu nadrezortnej informačnej siete Govnet, ktorá odzrkadľuje zvyšujúce sa potreby štátu. Nové riešenie eliminuje doterajší vendor lock-in a otvára priestor pre otvorenú súťaž medzi poskytovateľmi optických vlákien. V rámci projektu „Redizajn siete Govnet“ NASES realizovala súťaž o dodávateľa prepojenia centrálnych dátových centier a centrálneho prístupového uzla v peeringovom...
 • Zefektívňujeme vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením novej možnosti podania žiadosti sa približujeme viac k občanom. Vydávanie mandátnych...
 • Ilustračný obrázok redizajn GOVNET

  Verejné pripomienkovanie úpravy projektu „Redizajn siete GOVNET“

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie upravenú projektovú dokumentáciu v zmysle Usmernenia č. 14/2022 Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 k zmene vyzvania národného projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) pre projekt s názvom „Redizajn siete GOVNET“, aby sa k predmetnej...
 • Memorandum o spolupráci NASES A FIIT STU

  Významná spolupráca. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) Ivan Kotuliak dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Vďaka nemu sa prehĺbi vzájomná kooperácia a otvorí sa priestor pre nové spoločné projekty a spoluprácu na inováciách v štátnom IT sektore. Praktickými aktivitami majú obe inštitúcie záujem podporovať...

NEPREHLIADNITE