NASES
Integration

Integration

Ilustračný obrázok k integráciám - ozubené koliesko a postava muža

Through web services, integrated entities have the opportunity to work directly in their agenda systems, thus eliminating the need to check their electronic mailbox manually on the GUI interface of the portal. This simplifies, for example, legal entities' access to delivered official documents, which are sent to them by public authorities in electronic mailboxes in accordance with the e-Government Act. The integration interface makes it possible to effectively accept or send even large volumes of messages.

The first step to start the integration process at ÚPVS is a thorough study of basic documents and integration manuals. These are available on the Partner Framework Portal (hereinafter referred to as "PFP").

PFP is intended exclusively for registered users in order to explain the principles of integration and provide detailed information on the implementation and testing of the functionality of the ÚPVS. All institutions and entities that are interested in integrating or providing their services through the Central Government Portal (ÚPVS) should have access to PFP.

If you are interested in registering for PFP, you need to fill in the registration form and send it to integracie@nases.gov.sk with the e-mail subject "UPVS - FIX - PFP - Application - Registration to PFP".

 

Registračný formulár pre PFP

8/18/2023
Download in format docx (61 kB)

After meeting the first condition (Access to PFP), the integration process can continue, which consists of several phases, which can be generally divided according to the environment into FIX and PROD. You can learn about a more detailed description of the individual phases on PFP in the document General description of integration.

The National Agency for Network and Electronic Services made PFP available in accordance with the implementation procedure of the Electronic Services of Common Modules of the ÚPVS and Electronic Services of Common Modules of the ÚPVS II projects.

Všeobecný Popis Integrácie.pdf

3/12/2024
Download in format pdf (378 kB)

Žiadosť pre vytvorenie a registráciu testovacieho systémového certifikátu pre elektronickú pečať

6. 12. 2023
Download in format pdf (273 kB)

Formulár pre registráciu služieb LS FIX.zip

6. 12. 2023
Download in format zip (38 kB)

Metodické usmernenie registrácie technického účtu

8/18/2023
Download in format pdf (262 kB)

Menná konvencia predmetu OVM a PO

8/18/2023
Download in format docx (31 kB)

Life situations of service providers

Časté otázky

Základným prvým krokom je vytvorenie prístupu na Partner Framework Portáli a riadne preštudovanie si integračnej dokumentácie. Odporúčame začať dokumentom Všeobecný popis integrácie, ktorý podrobne opisuje jednotlivé kroky procesu integrácie.

Partner Framework Portál nájdete na adrese https://kp.gov.sk/pf.

Všetky podnety týkajúce sa testovacieho/FIX prostredia zasielajte, prosím, s korektným predmetom mailu na adresu integracie@nases.gov.sk

Podnety, ktoré sa týkajú produkčného prostredia komunikujte s Prevádzkou NASES na adrese prevadzka@nases.gov.sk alebo s Ústredným kontaktným centrom[KN1]  cez Kontaktný formulár alebo na telefónnom čísle: +421 2 35 803 083. Operátori kontaktného centra sú Vám k dispozícii počas pracovných dní, v pondelok, utorok, štvrtok, piatok, od 8.00 do 18.00 h.; v stredu od 8.00 do 21.00 h.

Treba doplniť konkrétny email, prípadne tel. č. nech si ho nemusí osoba, čo číta zase dohľadávať na inom mieste.

Govnetovú maticu môžu používať len orgány verejnej moci. Internetovú aj právnické osoby.

V prvom rade je potrebné zistiť či sa problém vyskytuje v testovacom alebo produkčnom prostredí. V prípade testovacieho prostredia je potrebné kontaktovať Odbor integrácií na adrese integracie@nases.gov.sk, pri produkčnom prostredí prevadzka@nases.gov.sk

Testovacie eID pre FIX prostredie je možné získať len od Ministerstva vnútra SR na základe žiadosti.

Všetky aktuálne dokumenty sú dostupné na Partner Framework Portáli (PFP).

V prípade záujmu o registráciu do PFP je potrebné zaslať žiadosť o vytvorenie prístupu na integracie@nases.gov.sk s predmetom e-mailu „UPVS – FIX – PFP – Žiadosť – Registrácia do PFP.

Vo FIX prostredí je možné požiadať o vygenerovanie testovacieho kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC) na podpisovanie pomocou formulára.

E-mailová adresa: integracie@nases.gov.sk

Prosíme vás, aby ste v e-maile dodržiavali správnu formu predmetu a obsahu:

Predmet teda zadajte v tvare ,,Skratka projektu – Prostredie – Modul – Predmet“

  •  Skratka projektu: definuje vami vytvorenú skratku vášho existujúceho projektu
  •  Prostredie: testovacie (FIX) alebo produkčné (PROD). Odbor integrácií zastrešuje iba podnety týkajúce sa FIX prostredia.
  •  Modul: Modul ÚPVS, ktorého sa konkrétne týka váš podnet (napr. eDesk, CEP a pod.)
  •  Predmet: stručný opis

UPOZORŇUJEME, že na komunikáciu, ktorá nespĺňa potrebné náležitosti, sa nemusí prihliadať.