Zmena adresy detašovaného pracoviska

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zmenila adresu svojho detašovaného pracoviska. Urobila tak v mene užšej spolupráce s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pod ktorú patrí ako jej príspevková organizácia.

Novou adresou, kde pracovníci NASES sídlia, je budova Tower 115, ulica Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Na rovnakú adresu sa v nedávnej dobe presťahovalo aj samotné ministerstvo. Na toto miesto môžete v prípade potreby prísť aj osobne.

Avšak, pre listinné žiadosti, či inú poštovú komunikáciu musíte použiť korešpondenčnú adresu, ktorá má iné poštové smerové číslo (PSČ) ako adresa, kde sídlia zamestnanci. Korešpondenčná adresa je Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru k fakturačným údajom ako IČO a DIČ pripojíte adresu detašovaného pracoviska, a síce Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality