Vyjadrenie k existencii sietí

Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí je možné zaslať:

Elektronicky

Vyplňte prosím formulár k žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a priložte všetky prílohy tak, ako je uvedené vo formulári.

Poštou

V prípade záujmu o zaslanie žiadosti poštou je potrebné:

 

V prípade rozsiahlych projektov je potrebné zaslať aj situáciu elektronicky na e-mail siete@nases.gov.sk.

Detašované pracovisko:
Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Pribinova 25
P.O.BOX 5
810 08 Bratislava

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese siete@nases.gov.sk.

Posledná aktualizácia