Začína sa transformácia agentúry NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prejde v nasledujúcom roku výraznými zmenami. Účastníkov konferencie Jarná ITAPA 2019 s tým oboznámil jej generálny riaditeľ Peter Ďurica.

Transformácia agentúry sa  bude týkať šiestich oblastí – organizácia a zamestnanci, prevádzka, produkty a služby, zákazníci, projekty a spolupráca s partnermi. ,,Hlavným cieľom NASES je vytvárať hodnoty pre občanov, podnikateľov, všetkých partnerov a zamestnancov,” zdôraznil generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.

Agentúra sa bude reformovať nielen navonok, ale aj na organizačnej úrovni. Generálny riaditeľ plánuje prijať 40 nových zamestnancov, ktorí pomôžu zabezpečiť kvalitnejšie a efektívnejšie fungovanie agentúry v rozsahu súčasných povinností. ,,Plánované zmeny umožnia NASES zaviesť chýbajúce procesy a pomôžu spoľahlivo prevádzkovať štátne IT,” uviedol Peter Ďurica a doplnil, že pracovníkov chce kontinuálne vzdelávať, aby sa zvyšovala ich kvalifikácia.

Bezpečnosť a kvalitu prevádzky by malo zabezpečiť aj nové Dátové centrum, ktoré má nahradiť v súčasnosti už nevyhovujúcu lokalitu na Úrade vlády SR. ,,NASES zároveň pracuje na kompletnej obnove infraštruktúry Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá je stará jedno desaťročie a vo veľkej miere funguje bez licenčnej podpory komponentov,” vysvetlil Peter Ďurica.

Cieľom týchto zmien je naplniť víziu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Tou je, aby bola stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb a aby vedela pružne reagovať na legislatívne zmeny, nové požiadavky e-Governmentu a potreby používateľov.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality