Výzva k verejnému pripomienkovaniu predĺžená do 11.5.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pripravili návrh štúdie uskutočniteľnosti pre projekt ISVS – Centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý sa nachádza v nasledovných dokumentoch:

  1. Hlavny dokument_SU-SU-MD-su_11_CISŠS
  2. Prílohy SU-SU-su_11-260417-CISŠS
  3. 6 – CBA – Agendove IS – VAR_C jadro CISŠS v5.2
  4. 6 – CBA – Agendove IS – VAR_D kompletné CISŠS v5.2

Svoje pripomienky prosím zaznačne v tomto dotazníku do 11.5. 2017. 

 

Priebežné vyhodnotenie (do 2.5.2017) nájdete tu

 

Dňa 11.5. 2017 o 13:00 NASES v spolupráci s Úradom vlády SR plánuje realizovať verejný hearing k štúdii  v budove Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí 8 v Bratislave na druhom poschodí. 

 

 

Aktualizácia: 5.5. 2017

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality