Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti s názvom Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy“ predkladá na verejné pripomienkovanie predmetný návrh štúdie s príslušnými prílohami na: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d812c162-93ea-1e5f-b635-a7e5fb7b2c6d?tab=documents .

Dňa 13.3.2018 (utorok) o 13.00 h sa uskutoční verejné prerokovanie k štúdii a jej príloh v priestoroch Novej budovy, miestnosť č. 004 na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava.

Účasť na verejnom pripomienkovaní a pripomienky verejnosti (pripomienky prostredníctvom tu priloženej tabuľky) posielajte na e-mailové adresy: robert.ondrejkovic@nases.gov.skpgk@vicepremier.gov.sk najneskôr do 9.3.2018 o 11.00 h.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality