Vyhodnotenie pripomienok v rámci Verejného pripomienkovania navrhovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupnila dňa 13.07.2021 na verejné pripomienkovanie pripravovaný projekt s názvom „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“. Do uzávierky pripomienok nám bolo celkovo doručených 55 pripomienok od troch subjektov.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality