Vyhodnotenie pripomienok v rámci verejného pripomienkovania navrhovaného národného projektu „Certification Authority“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Certification Authority“ v období od 26.8.2021 do 9.9.2021. Zoznam všetkých 27 pripomienok, ako aj ich vyhodnotenie je súčasťou tohto oznamu.

Pripomienky k pripravovanému národnému projektu s názvom „Certification Authority“

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality