Priebežné vyhodnotenie pripomienkového konania

V súvislosti s ukončením verejného pripomienkového konania k návrhu Štúdie uskutočniteľnosti pre Centrálny informačný systém štátnej služby si vám dovoľujeme oznámiť priebežné výsledky.

Celkovo bolo doteraz prijatých 19 pripomienok z toho 15 bolo vysvetlených v stanoviskách a 4 akceptované.

Bližšie informácie môžete získať v tomto súbore

Pripomienkové konanie prebieha do 11.mája 2017. Dotazník a príslušné súbory nájdete v tomto článku

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality