Vyhlásenie výberového konania

Úrad vlády SR vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky:

Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

Informácie o pracovnom mieste nájdete tu

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality