Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt Sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí (KSDR) je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Projekt rieši zdieľanie elektronických rozhodnutí ako jednu z častí projektu Rozvoj platformy integrácie údajov manažment osobných údajov a funkčný rozvoj platformy integrácie údajov.

Realizáciou projektu KSDR bude umožnené sprístupniť doručené rozhodnutia a súvisiace dokumenty občanom a podnikateľom on-line kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez centralizované riešenie a zrýchliť zabezpečenie prístupu k rozhodnutiam a súvisiacim dokumentom pre inštitúcie (úradníkov) a iné tretie strany (napríklad banky) on-line kedykoľvek a spoľahlivo od občanov, podnikateľov resp. iných inštitúcií (úradníkov).

Štúdia uskutočniteľnosti je k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole priloženom formulári na e-mailovú adresu: kamil.smetana@nases.gov.sk do 10.10.2019, 16.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti

Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti

TCO

Pripomienkový formulár

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality