Verejné pripomienkovanie k pripravovanému národnému projektu „Cloudové služby GOVNET“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Cloudové služby GOVNET“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k predmetnému národnému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Motiváciou projektu je vybudovanie novej platformy pre služby komunitného cloudu. Aby služby komunitného cloudu  boli moderné a konkurencieschopné, je optimálne nasadiť jedno z riešení „cloud-in-a-box“, čiže cloudovým poskytovateľom dodanú infraštruktúru s hotovými modernými cloudovými službami, inštalovanú v štátnych dátových centrách.

Komunitný cloud potom môže mať služby zhodné s komerčnými poskytovateľmi a naviac poskytnúť rad výhod. Medzi tie patria silnejšia a bezpečnejšia lokálna konektivita, šifrovanie vlastnými mechanizmami a možnosť kombinovania cloudových a housingových služieb.

Komunitný cloud je možné „hybridne“ rozšíriť o ponuku komerčných cloudových poskytovateľov priamo z ich dátových centier, prostredníctvom bezpečného dedikovaného prepojenia.

Silný potenciál na využitie OVM majú tie manažované IT služby, ktoré presne odrážajú ich potreby. Medzi navrhované služby nového cloudu patria platformy ako databázy, webhosting, load-balancing, web application firewall a API brána. Dopyt je po manažovaných SaaS službách ako sú správa pracovných miest, Service Desk, kontaktné centrum, dohľadové nástroje, či Security Operations Center (SOC).

V ponuke by taktiež mali byť moderné infraštruktúrne služby ako sú virtuálne servery, moderné tzv. kontajnery, a možnosti automatizácie ich správy.

Projektová dokumentácia na verejné pripomienkovanie sa nachádza nižšie v uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácií predmetného národného projektu je možné zasielať v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru a to v termíne najneskôr do dňa 16.06.2022 na e-mailovú adresu: maros.miklus@nases.gov.sk

Verejné prerokovanie (Public hearing) národného projektu s názvom „Cloudové služby GOVNET“ sa uskutoční prezenčnou formou dňa 20.06.2022 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch na 4. poschodí v zasadačke Aqvarium Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, Bratislava 821 01. Vzhľadom ku kapacite zasadačky je počet účastníkov obmedzený na 10 osôb. Parkovanie účastníkov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest nie je možné zabezpečiť. 

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním e-mailu na adresu: maros.miklus@nases.gov.sk najneskôr do dňa 15.06.2022. Zaregistrovaným účastníkom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail

Dokumenty na stiahnutie:

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality