Úradné rozhodnutie zo súdu vám už príde do elektronickej schránky

S elektronickým doručovaním úradných rozhodnutí do aktivovaných schránok začali od prvého novembra aj súdy slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti tak reagovalo na povinnosť štátu vykonávať verejnú moc elektronicky.

„Do elektronických schránok budú súdy doručovať rozhodnutia, ako aj súvisiacu priebežnú komunikáciu. Cieľom ministerstva je tak dosiahnuť maximálnu možnú mieru elektronickej komunikácie vo všetkých súdnych agendách“, povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Súd môže doručiť do elektronickej schránky rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument. Rozhodnutím môže byť napríklad rozsudok alebo platobný rozkaz. Ďalšou zaslanou písomnosťou môže byť výzva súdu na zaplatenie súdneho poplatku, prípadne výzva na doplnenie podania, ak nie je zrejmé, čoho sa týka, a čo sa ním sleduje. Súd tiež týmto spôsobom môže požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.

Doručovanie úradných rozhodnutí elektronicky sa týka právnických osôb a občanov, ktorí majú svoju schránku aktivovanú na doručovanie. Od prvého januára sa však elektronická komunikácia bude týkať všetkých právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri, keďže ich schránky budú od 1.1. 2017 aktivované automaticky. S občanmi a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí schránky aktivované nemajú, budú súdy i naďalej komunikovať listinnou formou.

Doručovať úradné rozhodnutia elektronicky budú nielen súdy, ale aj ministerstvo a jeho rezortné organizácie.  

Viac informácií k elektronickej komunikácii súdov nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality