Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie portálu

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy plánuje ukončiť prevádzku pôvodného portálu verejnej správy vo verzii 1.4 dostupného na adrese https://portal1.slovensko.sk/sk/titulna-stranka.

Pôvodná verzia Ústredného portálu verejnej správy slúži na využívanie elektronických služieb obchodného registra, elektronických služieb živnostenského registra a na prístup k schránkam správ dostupných cez prihlasovanie menom a heslom.

Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie portálu (registrácie používateľov, schránky správ, jednotlivých služieb) bude prebiehať postupne podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • Registrácia nových používateľov na pôvodnej verzii portálu bude možná len do 14. 10. 2016.
  • Vytvoriť nové podanie a využívať služby obchodného a živnostenského registra cez pôvodnú verziu portálu budú môcť používatelia do 31. 10. 2016. Po tomto dátume bude možné využívať jednotlivé služby len na adrese ústredného portálu www.slovensko.sk.
  • Prihlásenie do pôvodnej verzie portálu prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako aj dostupnosť schránok a  uložených správ na pôvodnej verzii portálu bude ukončená ku dňu 1. 2. 2017.

V súvislosti s uvedeným  upozorňujeme používateľov, aby si zabezpečili archiváciu údajov, ktoré majú uložené v schránke správ na pôvodnej verzii portálu a najneskôr do začiatku februára 2017 si uložili existujúce správy. Po tomto termíne už schránky nebudú dostupné.

Zároveň by sme chceli používateľom pripomenúť, že na prihlásenie sa na portál slovensko.sk a do elektronických schránok je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Občiansky preukaz vybavíte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Za vydanie nového občianskeho preukazu zaplatíte poplatok 4,50 eura.

Čo sa týka zahraničných používateľov, títo môžu pristupovať do elektronickej schránky prostredníctvom dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo udelením oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Žiadosť je dostupná na ústrednom portáli www.slovensko.sk v sekcii „Tlačivá„. 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality