Údaje registra adries dostupné na data.gov.sk

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zverejnila údaje registra adries na portáli otvorených dát – data.gov.sk. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Sprístupnené údaje vo forme datasetov, tak môžu využívať štátne orgány, podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy. Zároveň je register adries prvý, ktorý využíva nové riešenie portálu data.gov.sk vybudovaného v rámci projektu: Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“.

Portál data.gov.sk je centrálny katalóg otvorených údajov, ktorý obsahuje rôzne dáta verejnej správy vo forme štruktúrovaných datasetov, v strojovo spracovateľnej forme tak, aby ich verejnosť mohla za rovnakých podmienok ďalej používať a spracovávať na rôzne aktivity v súlade s licenčnými podmienkami sprístupnených informácií.

Podrobné informácie k Modulu Open Data a návod na používanie aplikácie data.gov.sk nájdete v Príručke používateľa.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality