Štát vytvoril všetkým firmám schránky, pripravená je len necelá pätina štatutárov

Štát vytvoril viac ako 265 000 firmám úradné elektronické schránky, do ktorých im už o necelé dva mesiace bude doručovať úradné zásielky. Hoci zákon o e-Governmente zadefinoval túto povinnosť už pred viac ako troma rokmi, pripravená na ich používanie je len necelá pätina  štatutárov. Na vstup do schránok potrebujú štatutári spoločností občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačku kariet.

Od januára budúceho roka bude štát s firmami zapísanými  v obchodnom registri komunikovať elektronicky prostredníctvom ich úradných elektronických schránok. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zriadila 265 027 elektronických schránok firiem. Týmto si splnila svoju povinnosť zriadiť úradnú elektronickú schránku pre každú firmu zapísanú v obchodnom registri. Zákon o e-Governmente, ktorý definuje túto povinnosť, vstúpil do platnosti od 1. novembra 2013. V zmysle tohto zákona vyplývala povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby už od 1.8. 2016. Vzhľadom na alarmujúci počet štatutárov, ktorí neboli pripravení a nedisponovali potrebnými dokladmi na prístup do úradnej elektronickej schránky ich firmy, bol termín posunutý na 1.1. 2017.

Na tento termín už niekoľko mesiacov upozorňuje nielen Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ale aj Ministerstvo vnútra SR a NASES. Koncom októbra oslovil ÚPVII listom viac ako 160 stavovských organizácií. Informácia o aktivácii sa dostala aj ku všetkým podnikateľským subjektom, ktoré komunikujú s Finančnou správou SR elektronicky. Informáciu poštou postupne dostanú aj všetky subjekty zapísané v obchodnom registri. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch rozposiela viac ako 260 000 listov firmám, kde ich upozorňuje na ich zákonnú povinnosť.

Kľúčom k vstupu do úradnej elektronickej schránky firmy je aktivovaný občiansky preukaz s čipom (e-ID) s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačka a príslušný softvér. Hoci elektronický občiansky preukaz s čipom vlastní už takmer polovica štatutárov firiem, BOK má aktivovaný len každý piaty štatutár. Znamená to, že len necelých 17 % štatutárov je pripravených vstúpiť do úradnej elektronickej schránky svojej firmy a ešte menej, len 3 % firiem (necelých 8 000) ju aj používa.

Vzhľadom na slabú pripravenosť štatutárov sa štát rozhodol spustiť platenú informačnú kampaň. Kampaň má podnikateľov opätovne upozorniť na ich povinnosť vyplývajúcu zo zákona o e-Governmente, zabezpečiť si prístup do svojej schránky. Kampaň v televízii, rozhlase, tlačených médiách a na internete sa začala dnes. Zároveň bola spustená aj nová webstránka www.statutar.sk, kde nájdu štatutári spoločností všetky potrebné informácie – vysvetlivky základných pojmov, informácie o tom, ako a kde si vybaviť e-ID, BOK, video návody, odpovede na otázky, tipy a rady.

S cieľom čo najviac pomôcť podnikateľom a poskytnúť im všetky potrebné informácie posilňuje NASES aj kapacity na Ústrednom kontaktnom centre. V pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. im na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 vyškolení operátori odpovedia na všetky otázky.

 

Leták pre štatutárov – na stiahnutie

 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu koordinuje činnosti pre jednotný postup podieľajúcich sa inštitúcií s cieľom podporiť čo najlepší rozbeh elektronických schránok.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zabezpečuje zriaďovanie a technickú podporu elektronických schránok. Zároveň prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, prostredníctvom ktorého sa štatutári do schránok dostanú. Na svojich webových stránkach www.slovensko.sk poskytuje podporu vo forme návodov a postupov, otázok a odpovedí či odkazov na stiahnutie.  Klienti môžu využiť aj podporu Ústredného kontaktného centra v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, kde im vyškolení operátori odpovedia na všetky ich otázky.

Ministerstvo vnútra SR vydáva na príslušných pracoviskách občianske preukazy alebo doklady o pobyte spolu s bezpečnostným osobným kódom BOK. Štatutári môžu získať všetky potrebné informácie prostredníctvom webových stránok www.minv.sk alebo prostredníctvom Centra podpory v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle  0800 222 222. Zároveň spolu s NASES-om spravuje moduly na autentifikáciu prostredníctvom občianskych preukazov s čipom a aplikáciu eID Klient.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality