Štát vďaka elektronizácii ušetril viac ako tri milióny eur

Viac ako 1,5 milióna používateľov sa v septembri prihlásilo na portál slovensko.sk. Elektronickú komunikáciu si osvojujú aj podnikatelia, ktorých sa prihlásilo o štvrtinu viac ako mesiac predtým. Hovoria o tom štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Štát v septembri elektronicky doručil viac ako milión rozhodnutí. Prerátané na poštovné, len za posledné tri mesiace ide o úsporu zhruba 3,25 milióna eur.

 

Presne 1 067 592 rozhodnutí. Toľko poslali úrady v mesiaci september fyzickým, právnickým osobám, ale aj orgánom verejnej moci elektronicky prostredníctvom slovensko.sk.  Je to štvornásobný nárast oproti januáru a viac ako dvojnásobný oproti júlu 2017. Rozmenené na drobné – do 272 141 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb prišlo celkom 950 015 úradných rozhodnutí, do 49 365 schránok fyzických osôb 6 786 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 110 791 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu septembra, predstavuje 35 181 500.

Od 1.júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami štátne orgány odoslali 2 093 008 rozhodnutí. „Využívaním elektronickej komunikácie len na poštovnom a obálkach štát za posledné tri mesiace ušetril takmer 3,25 milióna eur,“ hovorí generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.

 

Elektronicky sa komunikuje stále viac

Právnické osoby sú v práci s elektronickou schránkou čoraz aktívnejšie. Dokazuje to počet podaní (celkovo 551 068), ktorý sa mesačne znásobuje. Pokiaľ v júli poslali 124 459 podaní, v auguste to bolo o niečo viac 148 117 podaní a doposiaľ najviac ich poslali v septembri – 278 492 podaní. Kým začiatkom augusta sa denne doručovalo cca 32 000 podaní a rozhodnutí v septembri to bolo aj viac ako 90 000 za deň. V septembri sa v systéme e-schránok uskutočnilo viac ako 1,44 milióna transakcií.

Najviac sa v septembri do svojich schránok prihlasovali podnikatelia. NASES za september eviduje 565 712 prihlásení do firemných schránok. „Teší nás záujem podnikateľov o online služby štátu, v porovnaní s augustom sme zaznamenali nárast o viac ako 25 percent. Fyzické osoby tiež čoraz viac využívajú online služby štátu na dobrovoľnej báze, u týchto nastal medzimesačný nárast o 14 percent,“ vysvetľuje Sojka.

 

Sankcie dodávateľovi

Dňa 17. októbra 2017 si agentúra voči dodávateľovi uplatnila sankcie v súhrnnej výške 91 841,11 eur. Tieto dodávateľ musí agentúre uhradiť do 15 dní od vystavenia faktúry. Pri doručovaní správ začiatkom septembra došlo k prevádzkovým problémom, ktoré sa prejavili niekoľkohodinovým spomalením systému. NASES navrhla v súvislosti s týmto prípadom voči dodávateľovi sankciu v maximálnej výške 270 651 eur. Predmetom rokovaní teda zostávajú sankcie v súhrnnej výške 342 103 eur. Aby sa dodávateľ sankciám vyhol, musí preukázať, že k incidentom nedošlo jeho zavinením.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality