Proces integrácie na ÚPVS

Inštrukcie pre poskytovateľov služieb prostredníctvom ÚPVS

Prvým krokom pre začatie procesu integrácie na ÚPVS je dôkladné preštudovanie si základných dokumentov a integračných manuálov. Tie sú dostupné na Partner Framework Portáli (ďalej len “PFP”).

PFP je určený výhradne pre registrovaných používateľov za účelom vysvetlenia princípov integrácie a poskytnutia detailných informácií k implementácií a testovaniu funkcionality ÚPVS. Všetky inštitúcie a subjekty, ktoré majú záujem sa integrovať, alebo poskytovať svoje služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), by mali disponovať s prístupom na PFP.

V prípade záujmu o registráciu na PFP je potrebné vyplniť registračný formulár a zaslať ho na integracie@nases.gov.sk s predmetom e-mailu “UPVS – FIX – PFP – Žiadosť – Registrácia do PFP”.

Po splnení prvej podmienky (Prístupu na PFP) sa môže pokračovať v procese integrácie, ktorý pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré možno všeobecne rozdeliť podľa prostredia na FIX a PROD. O detailnejšom opise jednotlivých fáz sa dozviete na PFP v dokumente Všeobecný popis integrácie.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupnila PFP v súlade s postupom realizácie projektov Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS II.

USMERNENIE: Zjednotenie prístupov k integrácii informačných systémov

Metodické usmernenie č. 1/2016 k registrovaniu technického účtu na ÚPVS

Menná konvencia predmetu OVM – PO

 

Posledná aktualizácia