Integrácie

Inštrukcie pre poskytovateľov služieb prostredníctvom ÚPVS

Inštitúcie a subjekty verejnej moci

Upozorňujeme všetky inštitúcie a subjekty (orgány verejnej moci), ktoré budú chcieť poskytovať svoje služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), aby sa registrovali na partnerskom portáli. Partnerský portál (pod názvom „Partner Framework Portal – ďalej ako PFP“) sprístupnila NASES v súlade s postupom realizácie projektov Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS II. časť. PFP je určený výhradne pre registrovaných používateľov za účelom poskytnutia detailných informácií k implementácií a testovaniu funkcionality ÚPVS.

V prípade záujmu o registráciu do partnerského portálu je potrebné vyplniť a zaslať nasledujúci registračný formulár: 

Registračný formulár – orgány verejnej moci

 

Firmy a dodávatelia

Určitá časť obsahu Partnerského portálu je sprístupnená aj firmám/dodávateľom, ktorí majú zámer integrovať projekty, ktoré nie sú v aktuálne otvorených projektoch OPIS. Aby tieto firmy  získali prehľad čo „obnáša“ integrácia na ÚPVS, NASES sprístupnila dôležité dokumenty, ktoré vysvetľujú princípy integrácie.

V prípade záujmu o registráciu do partnerského portálu je potrebné vyplniť a zaslať nasledujúci registračný formulár:

Registračný formulár – právnické osoby

Integračný proces s ÚPVS

Nasledujúci obrázok ilustruje v zjednodušenej forme základné aktivity integračného procesu.

Obrázok nižšie zodpovedá detailnejšiemu popisu aktivít počas integračného procesu s rozdelením na aktivity realizované na strane integrujúceho sa subjektu a aktivít NASES. Viac informácií k aktivitám nižšie môžete získať na PFP v sekciách príslušných typu riešeného subjektu integrácie.

 

 

USMERNENIE: Zjednotenie prístupov k integrácii informačných systémov

Usmernenie SORO OPIS k integrácii IS VS

Dodatok č. 1 – usmernenie k integrácii

Ďalšie prílohy k usmerneniu

Posledná aktualizácia