Služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poskytuje subjektom verejnej správy službu webhosting. Pre inštitúcie a subjekty verejnej správy, ako i pre firmy a dodávateľov poskytuje v rámci národného projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS služby integrácie informačných systémov.

Posledná aktualizácia