Služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poskytuje Orgánom verejnej moci, ktoré sú rozpočtovou organizáciou, službu Centrálne úradne doručovanie (CÚD). Pre inštitúcie a subjekty verejnej správy, ako i pre firmy a dodávateľov poskytuje v rámci národného projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS služby integrácie informačných systémov.

Posledná aktualizácia