Centrálne úradné doručovanie

Prišla Vám nová obálka s červeným prúžkom? Od štátu ste v nej dostali dôležitú zásielku, preto obálku určite nehádžte do koša. Obálka s červeným prúžkom je súčasťou nového, jednotného systému doručovania rozhodnutí občanom Slovenska, nazývaného aj Centrálne úradné doručovanie.

 

Ilustračný obrázok k centrálnemu úradnému doručovaniu

Ilustračný obrázok k centrálnemu úradnému doručovaniu

Komu je obálka doručovaná?

Nová obálka je doručovaná len občanom, ktorí nemajú e-schránku aktivovanú na doručovanie.

 

 

Posledná aktualizácia