Školenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) organizuje školenia, na ktorých sa aj týmto spôsobom snažíme našim klientom pomôcť pri oboznamovaní sa s elektronickou schránkou a v prípade orgánov verejnej moci i v plnení povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy.  

Školenia pre orgány verejnej moci

Pre orgány verejnej moci sú školenia organizované bezplatne. Realizované sú v čase od 9.00 do 12.00 hodiny alebo od 13.00 do 16.00 hodiny v priestoroch NASES na adrese BC OMNIPOLIS, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Čo potrebujete na školenie?

  • Občiansky preukaz s čipom.
  • Odporúčame prístup do schránky OVM ako oprávnená osoba.
 

Pozn.: Bezplatnosť školenia sa vzťahuje len na školiacu činnosť. NASES neuhrádza účastníkom školenia náklady na cestovanie, stravovanie, ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s absolvovaním školenia.

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára, v ktorom si vyberiete príslušné školenie.

 

Téma: Základné funkcionality ÚPVS

Formulár pre registráciu

 

Téma: Elektronické formuláre na ÚPVS

Formulár pre registráciu

 

Školenia pre verejnosť

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby spustila v zmysle štatútu možnosť školení aj pre firmy, živnostníkov, občianske združenia či iné právnické osoby. Určené sú pre tých záujemcov, ktorí uprednostňujú praktickú skúsenosť či priame vysvetlenie problematiky ako spôsobu získania nových informácií. Približne dvojhodinové školenie je spoplatnené a je možné ho absolvovať v detašovanom pracovisku agentúry na Trnavskej ceste 100/ A v Bratislave, v takom prípade je cena školenia 50 EUR na osobu. V prípade školenia v iných priestoroch, akým je uvedené detašované pracovisko, si agentúra účtuje jednorazový poplatok 750 EUR avšak počet účastníkov môže byť až do 50 osôb.

 

Téma: Základné funkcionality ÚPVS

 

Čo potrebujete na školenie?

  • Občiansky preukaz s čipom.
  • Prístup do svojej elektronickej schránky.

 

Pozn.: NASES neuhrádza účastníkom školenia náklady na cestovanie, stravovanie, ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s absolvovaním školenia.

 

Bližšie informácie, objednávku a všeobecné obchodné podmienky nájdete v priložených dokumentoch:

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Školiaci tím NASES.

Posledná aktualizácia