Školenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) organizuje školenia „Základnej funkcionality ÚPVS“, ktorých cieľom je klientom poskytnúť základne informácie o úradnej elektronickej komunikácií s využitím Ústredného portálu verejnej moci – slovensko.sk a elektronických schránok v zmysle povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy.

 

Určené sú pre tých záujemcov, ktorí uprednostňujú prepojenie teoretickej časti s praktickou ukážkou a priamym vysvetlením problematiky.

 

Klientmi sú OVM – orgány verejnej moci (orgány štátnej správy a územnej samosprávy), ako aj verejnosť (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, a fyzické osoby – občania).

 

Obsah školenia:

Oboznámenie so základnými funkcionalitami ÚPVS

Správa elektronickej schránky orgánu verejnej moci (OVM)

Udelenie oprávnenia fyzickej osobe na zastupovanie OVM

Spracovanie prijatého podania OVM

Správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií bez právnej subjektivity OVM

Dôležité upozornenie: Práca s elektronickou schránkou na ÚPVS si vyžaduje eID kartu (občiansky preukaz).

 

Vyberte si príslušné školenie:

Téma: Základné funkcionality ÚPVS (pre OVM, aj verejnosť)

Formulár pre registráciu

Téma: Elektronické formuláre na ÚPVS (pre OVM)

Formulár pre registráciu

 

Ďalšie informácie:

Školenia pre orgány verejnej moci

Pre orgány verejnej moci sú školenia organizované bezplatne v priestoroch NASES na adrese BC OMNIPOLIS, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Pre viac informácií kliknite sem

Školenia pre verejnosť

Školenia sú orientované pre firmy, živnostníkov, občianske združenia, iné právnické osoby alebo fyzické osoby v priestoroch za poplatok.

Kliknite sem pre viac informácií. 

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Školiaci tím NASES.

Posledná aktualizácia