Slovensko.sk čakajú zmeny k lepšiemu

Inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp „jedenkrát a dosť“, podpora pre využívanie otvorených dát či zvýšenie používateľskej zážitku pri komunikácii občanov a podnikateľov zavedením intuitívneho vyhľadávania a navigácie. Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú tieto a ďalšie pozitívne zmeny. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pracuje na zmenách k lepšiemu. Tie by sa mali prejaviť v projekte pod názvom Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy.

V tomto týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť kontúry slovensko.sk a prispeli i k jeho modernizácii. NASES si je vedomá aktuálnych nedostatkov, ku ktorým patrí aj slabšia orientácia na portáli slovensko.sk. Tú plánuje zintuitívniť. Do budúcnosti zamýšľa naďalej zlepšiť proces integrácie. Cieľom bude, aby sa elektornická schránka stala prirodzeným priestorom na riešenie úradných záležitostí.

 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality