Slovensko je trendsetterom v open data, potvrdil Portál Európskych údajov

Sme v prvej trojke najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín v oblasti otvorených dát. Hovoria o tom aktuálne štatistiky Európskeho data portálu (European Data Portal). Slovensko sa zaradilo medzi lídrov, spoločne so Slovinskom a Luxemburskom, ktoré sa umiestnili pred nami.

Tretie miesto je odrazom zvýšenia efektivity využívania otvorených dát z pôvodných 13 % na 87 % v ostatných dvoch rokoch. Slovensko je zároveň jednou zo 4 krajín, ktoré majú 100 % užívateľský dosah, čo znamená, že ľudia vedia, o akú informáciu ide, ak kliknú na datasety zverejnené na data.gov.sk. (Ďalšími sú Francúzsko, Írsko a Fínsko.) V udržateľnosti open dát je Slovensko nad Európskym priemerom a celkovo na 12. mieste.  Európsky portál taktiež vyzdvihol, že politická angažovanosť  na Slovensku v súvislosti s témou otvorených dát patrí medzi priaznivé aspekty. Zároveň poukázal,  že vláda v roku 2016 nastavila pravidlá, ktoré napomáhajú v rozvoji tejto konkrétnej oblasti.

„Sme radi, že môžeme našu krajinu reprezentovať jednou z popredných pozícií a stávame sa lídrom v téme otvorených dát. Stále je tu však priestor na zlepšovanie. Veríme, že v budúcnosti sa Slovensko nebude chváliť iba veľkým množstvom dát, ale najmä ich kvalitou využiteľnou napríklad formou užitočných aplikácií pre občanov,“ hovorí Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES, ktorý doplňa, že je otvorený v téme hovoriť aj s inými odborníkmi. Nutné sú neustále aktualizácie portálu a jeho vývoj, aby sme držali krok a naďalej napredovali v tejto oblasti. NASES si uvedomuje, že veľmi dôležitá je aj osveta v oblasti otvorených dát, a preto organizuje školenia pre zamestnancov verejnej správy a taktiež hackathony. Práve tie podmieňujú tvorbu aplikácii, ktoré obsahujú informácie z datasetov.

Samosprávy ukrývajú zlato

Otvorené dáta sú potrebnou súčasťou na poskytovanie efektívnejšieho spravovania informácií verejnosti. Súčasne sa zlepšuje prostredie pre podnikanie, zvlášť v oblasti tvorby inovatívnych aplikácií pre konečných používateľov. Ďalšou výhodou tohto systému je transparentnosť spravovania dát, ktoré môžu slúžiť ako podporný nástroj na prípravu a zverejňovanie iných dát.

Mnoho zaujímavých dát vlastní samospráva, ktorá zverejnením svojich údajov pomocoudatasetov dáva možnosť pre tvorbu aplikácii s informačným obsahom pre obyvateľov jednotlivých miest a obcí. „Najlepšie spracované datasety má mesto  Prešov. Udávajú napríklad významné objekty mesta Prešov, verejné toalety, početnosť občanov v geodátach, register adries a stavieb v meste a omnoho viac,“ nadšene opisuje Sojka.  

Vznikli z datasetov

Zaujímavé príklady ako využiť informácie z datasetov máme aj na Slovensku. Vytvorila sa mapa zločinu (http://mapazlocinu.sk/), ktorá dokáže pomôcť občanom v orientácií akým oblastiam sa vo večerných hodinách vyhnúť či kde kúpiť nehnuteľnosť. Nezamesntnaní môžu využiť Notifikátor výberových konaní  (https://www.uvostat.sk/vyberovekonania), kde si môžu nastaviť pripravované výberové konania na základe okresu, platovej triedy alebo konkrétneho služobného úradu, v ktorom majú záujem pracovať.

O portáli data.gov.sk:

Patričné informácie sa získavajú prostredníctvom portálu – data.gov.sk,  ktorý vznikol ako jeden z 11 modulov národného projektu OPIS „Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda“  a bol spustený do prevádzky 1. januára 2016. Aktuálne, portál pre otvorené dáta ponúka vyše 1 200 datasetov, ktoré každým mesiacom pribúdajú. Prioritou vládneho akčného plánu v nasledujúcom období sú oblasti týkajúce sa otvorenej justície, otvorených informácii, otvoreného vzdelávania a vlády SR otvorenej pre dialóg.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality