Školy sa môžu prihlásiť na bezplatné školenia k e-schránkam

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poskytuje pre školy bezplatné školenia k elektronickým schránkam. Tie aktuálne prebiehajú štyrikrát do mesiaca a v prípade záujmu je možné počet termínov navýšiť.

Školenia sú určené pre záujemcov, ktorí uprednostňujú konzultáciu či priame vysvetlenie problematiky, ako spôsobu oboznámenia sa s novými poznatkami. Riaditelia i pracovníci splnomocnení na prácu so schránkou získajú lepšiu zručnosť, spoznajú jednotlivé funkcie elektronickej schránky, majú možnosť priamo sa opýtať na špecifiká súvisiace s ich školou.

V praxi by malo ísť teda najmä o pracovníkov zodpovedných za prijímanie, odosielanie klasickej listovej korešpondencie, vybavovanie žiadostí, odosielanie rozhodnutí.

Školenia v súčasnosti prebiehajú štyrikrát do mesiaca v detašovanom pracovisku NASES na Trnavskej ceste 100/A v Bratislave, ale v prípade záujmu je ich možné realizovať i v regiónoch. Je potrebné si so sebou priniesť elektronický občiansky preukaz s čipom a mať prístup k elektronickej schránke školy.

Bližšie informácie sú uverejnené na stránke www.nases.gov.sk v sekcii „slovensko.sk“, položka „školenia“.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality