Register výberových konaní už aj online

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza centrálny informačný systém, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s novým zákonom o štátnej službe Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinuli aplikáciu s názvom „Výberové konania“.  Od tohto termínu budú vyhlásené výbery a výberové konania štátnych zamestnancov prebiehať prostredníctvom uvedenej aplikácie, ktorá umožní vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi uchádzačmi a služobnými úradmi.

Aplikácia je dostupná na portáli https://open.slovensko.sk/ a na vstup je potrebné sa prihlásiť buď cez občiansky preukaz s čipom (eID kartu), alebo cez zamestnanecký účet (GRID kartu).

 

Viac informácií nájdete na stránke slovensko.sk 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality