Redizajn siete GOVNET

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Redizajn siete GOVNET“ predkladá na verejné pripomienkovanie predmetný návrh štúdie s príslušnými prílohami TU.

Dňa 13.9.2018 (utorok) o 15.00 h sa uskutoční verejné prerokovanie k štúdii a jej príloh v priestoroch BC Omnipolis, prízemie – kaviareň, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Účasť na verejnom pripomienkovaní a pripomienky verejnosti (pripomienky prostredníctvom priloženej tabuľky) posielajte na e-mailové adresy: michal.seliga@nases.gov.sk najneskôr do 11. 9. 2018 o 15.00 h.

Redizajn siete GOVNET

Prílohy

Pripomienky

CBA

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality