Prvý kontakt so schránkou uľahčí automatická detekcia operačného systému

Zjednodušiť prístup k elektronickým schránkam má automatická detekcia operačného systému užívateľa, ktorú NASES spustil tento víkend. Užívatelia by tak mali ľahšie prejsť procesom prvej inštalácie potrebného softvéru a portál slovensko.sk sa tak opäť viac priblížil občanom.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám je potrebný nielen občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačka čipových kariet, ale aj inštalácia softvéru v počítači.  Konkrétne ide o inštaláciu aplikácie eID klient (slúži na prihlásenie), ovládač čítačky čipových kariet, či aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis. Bez aplikácie eID klient nie je možné prihlásenie do samotnej elektronickej schránky.

NASES zjednodušil proces prvej inštalácie potrebného softvéru zapracovaním automatickej detekcie operačného systému, čím urobil ďalší krok k zlepšeniu prístupnosti portálu slovenko.sk a jeho lepšej prehľadnosti pre menej počítačovo zdatných užívateľov.

V praxi to znamená, že pokiaľ je užívateľ priamo na portáli slovensko.sk, preklikne sa do časti „Na stiahnutie“ a kliknutím na tlačidlo „Zistiť operačný systém“  mu portál priamo ponúkne aplikácie eID klient, ovládač čítačky čipových kariet a aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis vhodné pre jeho operačný systém bez toho, aby musel prácne vyhľadávať v zozname. Samotnú inštaláciu uľahčia i video návody, ktoré sa nachádzajú priamo pri jednotlivých krokoch inštalácie a užívateľ sa nemusí preklikávať do samostatnej časti video návodov.

Ďalšou zmenou je sprístupnenie nastavenia notifikácií v hlavnom menu samotnej schránky. Užívateľ sa tak nebude musieť pre nastavenie notifikácií niekoľkokrát preklikať cez položku “Nastavenia“ a upozornenia na prijatú poštu formou SMS či emailu si definuje jednoduchšie.

K včerajšiemu dňu NASES eviduje 12 199 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri SR (ORSR), čo je nárast o viac ako 4 300 schránok za posledný týždeň. Schránku má pritom zriadenú viac ako 270 300 právnických osôb zapísaných v ORSR.

„Nakoľko od povinnej aktivácie elektronických schránok delí štatutárov právnických osôb už len 47 dní, predpokladáme záujem podnikateľov o tieto zjednodušenia“, povedal Martin Dorčák, riaditeľ sekcie komunikácie NASES.

Štatutári môžu i naďalej smerovať svoje otázky k elektronickým schránkam na Ústredné kontaktné centrum. NASES posilnil počet operátorov, ktorí sú, v pracovných dňoch od 08.00 do 18.00 h, dostupní na tel. čísle + 421 2 35 803 083, pripomenul Dorčák.

Postup inštalácie je uvedený na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality