Výsledky a prínosy

Výsledkami projektu budú podporené viaceré princípy informatizácie verejnej správy a to najmä: orientácia na klienta, orientácia na služby, proaktivita, jednoduchá navigácia, prístupnosť, transparentný prístup k službám, spätná väzba, dostupnosť a zdieľanie údajov, jednoduché používanie aplikácií, otvorené API, využitie vládneho cloudu.

Prínosom projektu pre občanov a podnikateľov bude orientácia na riešenie životnej situácie, teda na jej úspešné identifikovanie a vyhľadanie, poskytnutie relevantných a užitočných informácií (sprievodca riešením životnej situácie) a v rámci interaktívnej navigácie správne nasmerovanie na elektronickú službu. Ďalej zavedenie nových služieb modulu Portfólio klienta, ktoré umožnia používateľovi vo vlastnej osobnej zóne manažovať a zobrazovať zvolené informácie (napr. moje dáta), sledovať stav spracovania podania, zobrazovať históriu komunikácie s verejnou správou. Vybrané služby budú poskytované cez kanál web a vďaka responzívnemu dizajnu aj cez mobilné zaradenia.

Uvedenými zmenami sa zlepší používateľský zážitok, údaje budú centralizované a  dostupné v klientskej zóne tak, aby mal používateľ prehľad, aké údaje má zapísané v jednotlivých registroch verejnej správy. Tieto údaje sa budú automaticky prenášať do formulárov, ktoré nebude potrebné v základných častiach už vypĺňať.  K rozpracovaným podaniam vytvoreným cez web sa bude možné vrátiť aj prostredníctvom iného kanálu, napr. cez mobilné zariadenie.

Prínosom projektu pre štát v rámci dodávky celkového riešenia sa docieli optimalizácia procesov v rámci verejnej správy, a to aktualizácia informácií o orgánoch verejnej moci na portáli ÚPVS a aktualizácia informácií o elektronických službách na portáli ÚPVS.

Posledná aktualizácia