Ciele

Projekt si kladie naplniť kľúčové ciele v závislosti od zainteresovaných používateľov služieb:

  • posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života,
  • posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti,
  • umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

V rámci architektonických cieľov má projekt pokryť:

  • zlepšenie výkonnosti verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií,
  • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb pre občanov a podnikateľov,
  • zlepšenie digitálnych zručností a inklúziu znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu,
  • racionalizáciu prevádzky informačných systémov pomocou vládneho cloudu.

 

Posledná aktualizácia