Kontakty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
 
Detašované pracovisko:
Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava
 
Korešpondenčná adresa:
Pribinova 25, P.O.BOX 5
810 08 Bratislava
 
IČO: 42156424

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO: 50349287
Mapa
mirri.gov.sk

 
Posledná aktualizácia