Kontakty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II,
821 01 Bratislava
IČO: 42156424

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO: 50349287
Posledná aktualizácia