Aktivity

Aktivita 1 Analýza a dizajn

Opis aktivity:

V rámci aktivity Analýza a dizajn je potrebné zozbierať, prediskutovať, pochopiť a zdokumentovať všetky funkčné a nefunkčné požiadavky na plánované riešenie. Všetky tieto informácie sú zosumarizované a následne používané analytikmi a návrhármi na vytvorenie riešenia, ako aj testermi na jeho overenie.

Činnosti aktivity:

 1. Analýza a špecifikácia požiadaviek
 • Analýza a špecifikácia webového obsahu
 • Analýza a špecifikácia vyhľadávania a navigácie
 • Analýza a špecifikácia portfólia a profilu klienta
 • Analýza a špecifikácia modulu oprávnení tretích strán
 • Analýza a špecifikácia modulu rozpracovaných podaní a príloh
 • Analýza a špecifikácia štátneho messengera
 • Analýza a špecifikácia úpravy dopadov na spoločné moduly (IAM,eDesk,eForm)
 • Analýza požiadaviek na HW a SW
 1. Analýza integrácie na ÚPVS
 2. Analýza bezpečnosti a ochrany údajov
 • Bezpečnostný zámer
 • Analýza bezpečnosti
 1. Analýza migrácie
 2. Analýza legislatívnych podmienok pre riešenie
 3. Analýza a návrh zmien súvisiacej legislatívy
 4. Návrh testov a testovacích scenárov
 • Návrh testov a testovacieho scenára pre HW a SW pre Cloud
 • Návrh testov a testovacieho scenára pre komunikačný HW
 • Návrh testov a testovacieho scenára pre databázový SW
 • Návrh testov a testovacieho scenára pre aplikačný SW
 • Návrh bezpečnostných testov a testovacieho scenára.

Aktivita 2 Nákup HW a krabicového softwéru

Opis aktivity:

Dodávka HW a SW zabezpečí riešenie prevádzkované vrátane príslušných služieb infraštruktúry a konfigurácií, či už implementovaného na infraštruktúre dostupného v dátovom centre NASES alebo dostupného vo vládnom cloude.

Aktivita 3 Implementácia

Opis aktivity:

Koordinácia vývoja a samotný vývoj jednotlivých komponentov riešenia (modulov) zohľadní všetky požiadavky a špecifikácie čiastkových komponentov pre všetky nové komponenty riešenia alebo prispôsobenie existujúcich komponentov novému prostrediu. Následne bude pripravená dokumentácia k implementovanému softvéru a taktiež sa pripraví migračná stratégia, vyvinú a nastavia sa migračné scripty a migračné procedúry. 

Aktivita 4 Testovanie

Opis aktivity:

Aktivita je rozdelená na dve hlavné časti, a to na prípravu testovacej stratégie a testovacích prípadov na strane jednej a na samotný výkon testov, a to integračných ako aj užívateľsko-akceptačných na strane druhej. V rámci testovacieho prostredia bude otestovaná prepojiteľnosť jednotlivých komponentov a častí riešenia, schopnosť ich komunikácie a prenos dát medzi jednotlivými komponentami a centrálnymi komponentami ako aj inými relevantnými systémami.

Aktivita 5 Nasadenie

Opis aktivity:

Po úspešnom otestovaní bezpečnosti, funkcionality a vzájomnej prepojiteľnosti jednotlivých komponentov budú prenesené všetky potrebné dáta podľa vypracovanej migračnej stratégie a s použitím vyvinutých migračných scriptov a procedúr.

Posledná aktualizácia