Popis projektu

Ústredný portál verejnej správy umožňuje zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie občanov, ako i podnikateľských subjektov (prostredníctvom elektronických schránok) s úradmi, orgánmi a inštitúciami verejnej správy. Občania, fyzické a právnické osoby môžu veľkú časť komunikácie riešiť z pohodlia domova či firmy prostredníctvom jediného prístupového miesta. Projekt predstavuje zjednodušenie úkonov a minimalizáciu klasickej pošty i pre samotných zamestnancov verejnej správy.

Projekt sa zameral aj na vytvorenie základnej integračnej platformy pre prostredie slovenského eGovernmentu a vytvorenie podmienok pre napojenie informačných systémov verejnej správy, na vzájomné integrovanie spoločných modulov a prístupových komponentov a zabezpečenie ich interoperability a vytvoril postupy metodickej podpory pre integráciu elektronických služieb. 

Portál Slovensko.sk funguje v režime 24 hodín, 7 dní v týždni. Svojim používateľom ponúka návody, rady či metodické usmernenia. Dnes sú na ňom dostupné elektronické služby štátnej správy a samosprávy napr. v oblasti agendy živnostenského podnikania, evidencie obyvateľov, súdov a väzenstva, geodézie a kartografie, cestnej dopravy, evidencie cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, rodiny a sociálnych služieb a pod.

Posledná aktualizácia