Úhrada poplatkov – modul MEP

Modul MEP umožňuje používateľovi realizovať platbu za podanie. Modul MEP môže byť využitý ako jeden z platobných kanálov.

Základné služby modulu MEP

  • Generovanie platobných príkazov
  • Ukladanie potvrdení o zaplatení alebo o neúspešnosti zaplatenia
  • Integrácia so štátnou pokladnicou

Generovanie platobných príkazov

Generovanie platobného príkazu iniciuje modul BPM na základe príslušného postupu spracovania. Výšku poplatku zistí modul na základe informácií, obsiahnutých v postupe spracovania podania, vygeneruje jednoznačný variabilný symbol a napáruje ho s číslom transakcie príslušného procesu. Takto vygenerovaný platobný príkaz presunie do komunikačnej schránky iniciátora procesu. Formát platobného príkazu musí zabezpečovať ako jeho nakladanie mimo ÚPVS, tak aj automatizáciu pri automatickom volaní naintegrovaných bánk z prostredia eDesk.

Vedenie účtov predplatiteľov a platiteľov vlastných služieb ÚPVS pre potreby spoplatnenia (billing)

MEP vedie účty používateľov, ktorí si služby predplácajú (napríklad kredit na určitý počet SMS notifikácií, kvótu v MDUERZ a podobne). Billing umožňuje aj vypočítavanie hromadných platieb.

Ukladanie potvrdení o zaplatení alebo o neúspešnosti zaplatenia

Informáciu o zaplatení resp. odmietnutí platby z príslušnej banky alebo Štátnej pokladnice uchováva MEP vo svojom úložisku.

Integrácia so štátnou pokladnicou

Integrácia so štátnou pokladnicou slúži na získavanie informácií o pripísaní prostriedkov na príslušný účet štátnej pokladnice. Pre jednoduchšie filtrovanie všetkých operácií v rámci ŠP je vhodné zaviesť samostatný konštantný symbol pre platbu za služby realizované prostredníctvom ÚPVS. Zintegrované sú vybrané účty Všeobecnej pokladničnej správy.

Modul MEP

Modul MEP

Posledná aktualizácia