Technické riešenie projektu

Projekt Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov (ÚPVS) je jedným z najdôležitejších prvkov eGovernmentu na Slovensku.

Ústredný portál je vstupnou bránou pre občanov, podnikateľov a tretí sektor k elektronickým službám verejnej správy, pričom zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám, ktoré sú členené na viacerých úrovniach.

Prostredníctvom rôznych funkcií, ako sú prihlásenie, vyhľadávanie, ankety, elektronické služby, slovník pojmov a veľa iných umožňuje pristupovať k požadovaným informáciám podľa skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby sa tak môžu vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa používateľ prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia (orgán verejnej moci).

Hlavné moduly Portálu ÚPVS:

Posledná aktualizácia