Projekt Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform

Základným cieľom projektu je umožniť občanom SR a podnikateľským subjektom so sídlom alebo s miestom podnikania v SR využívať národné prostriedky elektronickej identifikácie na prístup k zahraničným elektronickým službám a taktiež občanom štátov EÚ a EHP a podnikateľským subjektom so sídlom alebo s miestom podnikania v štátoch EÚ  využívať  rovnako  ich  národné  prostriedky  elektronickej  identifikácie  na  prístup k elektronickým službám verejnej správy na Slovensku. 

Posledná aktualizácia