Program „Nástroj na prepájanie Európy/Connecting Europe Facility“ (CEF)

Program CEF je kľúčovým nástrojom financovaným EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Investície CEF zaplnia chýbajúce články v energetickej, dopravnej a digitálnej oblasti.

 

Logo Európskej únie

Logo Európskej únie

Logo Európskej únie

Logo Európskej únie

Posledná aktualizácia