Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy

Posilnenie vedomostí a schopností NASES na účely poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS – Aktivity budú smerované najmä na vytvorenie potrebných schopností v rámci NASES, t. j. na prípravu dokumentácie súvisiacej s návrhom a popisom rolí potrebných na účely realizácie integrácie, ďalej dokumentácie (postupy, príručky, procesné modely  a integračné manuály) potrebnej na účely efektívnej a úspešnej integrácie so spoločnými modulmi prevádzkovanými ÚPVS, a v neposlednom rade pôjde aj o koordináciu integrácie zapojených IS a štandardizácie poskytovaných služieb prostredníctvom ÚPVS a spoločných modulov prevádzkovaných NASES.

 

Posledná aktualizácia