Ústredné kontaktné centrum

Operátori Ústredného kontaktného centra sú vám k dispozícií:

  • na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 (pracovné dni v pondelok až v piatok, od 8.00h do 18.00 h, v stredu od 8.00 h do 21.00 h),
  • priamo cez kontaktný formulár  (mimo vyššie uvedených časov a v dňoch pracovného pokoja).

Kontaktný formulár je dostupný aj na  stránke www.slovensko.sk v sekcii  pomoc alebo kontakt. Operátori kontaktného centra  vám spätne zavolajú.

Ústredné kontaktné centrum poskytuje informácie týkajúce sa elektronických služieb portálu, služieb elektronickej schránky alebo informačného obsahu portálu www.slovensko.sk. Môžete sa naň obrátiť, ak potrebujete nahlásiť problém, máte pripomienku, otázky či podnety.

Hovory na Ústredné kontaktné centrum sa spoplatňujú podľa cenníkov služieb operátorov poskytujúcich telekomunikačné služby ako hovory na bežnú pevnú linku. Volanie na Ústredné kontaktné centrum nie je službou s osobitnou tarifikáciou.

Posledná aktualizácia