Služby ÚPVS

Každý orgán verejnej moci, ktorý má zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú službu Všeobecná agenda. Prostredníctvom tejto služby je možné poslať elektronické podanie napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet na ktorýkoľvek orgán verejnej moci. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

V súčasnosti je možné podať podanie prostredníctvom služby Všeobecná agenda na každý orgán verejnej moci, ktorý má na ústrednom portáli zriadenú elektronickú schránku. Elektronické podanie cez službu Všeobecná agenda je možné na orgány verejnej moci zasielať, aj keď elektronická schránka používateľa nie je aktivovaná na doručovanie.

Viac o postupe pri službe Všeobecná agenda nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii  Návody.

Posledná aktualizácia