Školitelia

Autorizovaní školitelia

NASES pri organizovaní školení na tému eGovernment, Zákona č. 305/2013 Z.z., ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk, elektronických schránok, výkonu verejnej moci elektronicky a súvisiacich tém odporúča využívať ako lektorov akreditovaných školiteľov Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby.

Akreditovaný školitelia Vám zabezpečia poskytnutie presných a dôveryhodných informácií. Poslednou dobou sa na nás obracajú zástupcovia Organov verejnej moci, ako aj zástupcovia ďalších organizácii s požiadavkami, dotazmi, ktoré sú buď v rozpore so Zákonom č. 305/2013 Z.z., alebo nie sú zákonom prikázané s odvolaním sa na inštrukcie k rôznych školiteľov.

Upozorňujeme, že neakreditovaní školitelia reprezentujú výlučne svoje názory a postoje. NASES nenesie za poskytované informácie žiadnu zodpovednosť a nepodieľa sa na ich šírení.

Zoznam akreditovaných školiteľov:

Mgr. Michal Belohorec, Bratislava

Ing. Jozef Brngál, Bratislava, Banská Bystrica

Mgr. Rastislav Pavlík, Bratislava, 

 

Posledná aktualizácia