Školenia pre verejnosť

Pre koho?

Zástupcovia firiem, živnostníkov, občianskych združení, iných právnických osôb, ako aj fyzických osôb – občanov.

Cena

Približne trojhodinové školenie je spoplatnené sumou 50,- EUR na osobu.

V prípade školenia vo vami vybraných priestoroch si agentúra účtuje jednorazový poplatok 750,- EUR, avšak počet účastníkov môže byť až do 50 osôb.  

Kde školíme?

V detašovanom pracovisku agentúry na adrese BC OMNIPOLIS, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

ALEBO 

v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na adrese Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica.

Kedy?

Termíny školení nájdete v registračnom formulári, prosíme však, aby ste sa prihlásili prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete nižšie. 

Podmienky

Čo potrebujete na školenie?

  • Občiansky preukaz s čipom

Cena školenia sa vzťahuje len na školiacu činnosť. NASES neuhrádza účastníkom školenia náklady na cestovanie, stravovanie, ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s absolvovaním školenia. 

Rezervácia

Téma: Základné funkcionality ÚPVS (pre verejnosť)

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom objednávkového formulára:

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk.

 

 

 

Posledná aktualizácia