Školenia pre orgány verejnej moci

Pre koho?

Zástupcovia verejnej správy, štátnej správy, samosprávy, škôl, notárov, exekútorov, atd.

 

Cena

Pre orgány verejnej moci sú školenia organizované bezplatne.

 

Kde?

V priestoroch NASES na adrese BC OMNIPOLIS, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

alebo 

v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na adrese Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica.

 

Rezervácia

Téma: Základné funkcionality ÚPVS (pre OVM)

Formulár pre registráciu

 

Podmienky

Čo potrebujete na školenie?

  • Občiansky preukaz s čipom.
  • Odporúčame prístup do schránky OVM ako oprávnená osoba.

Bezplatnosť školenia sa vzťahuje len na školiacu činnosť. NASES neuhrádza účastníkom školenia náklady na cestovanie, stravovanie, ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s absolvovaním školenia. 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk.

Posledná aktualizácia